Õpetajatele ja haridustöötajatele suunatud toetusprogramm põhineb erinevatel kunstiteraapia harjutustel, mis toetavad eneserefleksiooni ja annavad võimaluse avastada iseend ja endas peituvaid ressursse, saada endast  teadlikumaks, minna süvitsi teemadega nagu enda vajadused, töö mured ja rõõmud, unistused, eesmärgid, mõtestada sügavamalt iseend ja oma ametiga seonduvat,  tuua fookusesse enesehoid – kuidas ja millega end ise igapäevaselt paremaks toimetulekuks toetada, et olla hoitud ja terve nii füüsilisel kui vaimsel tasandil.

Toetusprogrammi läbiviija loovterapeut Kadi Trave on hariduselt eesti keele ja kirjanduse õpetaja, lisaks on ta kaitsnud magistrikraadi Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituudis teemal “Visuaalsete töölehtede rakendamine õpetajate refleksiooniprotsessi toetamiseks”, mille põhjal toetusprogramm on koostatud.

Lisainfo ja registreerimine: tel: +372 58 120 720, e-mail: loovtera@gmail.com