Loovteraapia (creative arts therapies) on loovus- ja kunstipõhiste tehnikate psühhoteraapiline rakendamine, kus selgelt määratletud kliendi-terapeudi suhtes kasutatakse loomingulisi vahendeid ja kunstimeediaid kliendi tervislikust seisundist lähtuvate eesmärkide saavutamiseks. 

Loovteraapia hõlmab nelja spetsialiseerumissuunda: (visuaal)kunstiteraapia, muusikateraapia, tantsu- ja liikumisteraapia, draamateraapia. Loovteraapias rakendatakse nn kolmiksuhte printsiipi: terapeut-klient-kunstilooming.

MTÜ Loovtera pakub loovteraapia teenusena visuaalkunstiteraapiat, kus kasutatakse teraapilistel eesmärkidel erinevaid kunstivahendeid ja -tehnikaid: joonistamine, maalimine, savitöö, meisterdamine jne vastavalt kliendi vajadustele ja teraapia eesmärgile. Seejuures ei ole esmatähtis mitte maalimis- ega joonistamisoskus, vaid loomise protsess: igaühel on end vabadus kunstiliselt väljendada just temale unikaalsel ja ainuomasel moel.

Loovteraapia loob võimaluse jõuda loomingulise protsessi kaudu oluliste ressursside ja edasiviivate lahendusteni, mis verbaalses suhtluses ei pruugi esile tulla. Loovteraapias saab loovtöö kaudu väljendada seda, mis sõnadega on raske, ning muuta nähtavaks oma mõtted, tunded ja tajud, tutvudes nii oma sisemaailmaga. Seeläbi võib loovteraapia aidata paremini aru saada enda emotsioonidest, neid väljendada ja juhtida, suurendada emotsionaalset heaolu; maandada ärevust, stressi; tõsta enesehinnangut, pakkuda eduelamust, suurendada loovust; toetada tähelepanu- ja keskendumisvõimet; õpetada tegevusi planeerima ja lõpule viima; toetada silma ja käe koostööd, käelisi oskusi, toetada eneseväljendust, suhtlus- ja koostööoskusi.