Loovteraapia laste ja noorukitega (4-18a)

Loovteraapias lastega on olulisel kohal koostöö lapsevanematega: see tähendab koos terapeudiga teraapia eesmärkide seadmist enne seansside algust ja terapeudipoolset tagasiside andmist lapsevanemale teraapiaprotsessi käigus. Teraapiaprotsessi eesmärgid sõltuvad iga lapse individuaalsetest vajadustest. Loovteraapia aitab toetada laste sensomotoorset, kognitiivset ja sotsiaal-emotsionaalset arengut, sobib ka hüperaktiivsetele, käitumis- ja arenguhäirega lastele. Loovteraapias saab laps erinevaid kunstimaterjale kasutades võimaluse väljendada oma mõtteid ja tundeid, mida sõnadesse on keeruline panna. Kunstitöö võib valmida spontaanselt või ka terapeudi poolt välja pakutud teemal.

Loovteraapia täiskasvanutega

Loovteraapias saab kunstitöö kaudu heita pilku oma sisemaailma: loovtööde abil saab nähtavaks muuta ja sõnastada oma tunded, unistused, probleemid, lahendamata jäänud olukorrad. Et saaks toimuda muutus, on enne vaja olukorda teadvustada. Enda tunnete, mõtete ja kogemuste väljendamine pildis on iseenesest juba tervendav ning aitab jõuda endas selgusele. Loovteraapia käigus saab koos terapeudiga mõtiskleda ning arutleda iseendaga seotud teemadel, mis aitavad end tavapärasest rohkem märgata ja iseendast teadlikumaks saada, sh mõista end paremini ning märgata oma suhtumist iseendasse ja ümbritsevasse. Mida parem on inimese suhe iseendaga ja mida teadlikum on inimene iseendast, oma uskumustest, mõttemustritest ja käitumisviisidest, seda paremini tuleb ta toime igapäevaelus, sh probleemide lahendamise ja eesmärkide saavutamisega. Loovteraapias pole esmatähtis maalimis- ja joonistamisoskus, vaid loomise protsess: igaühel on end vabadus kunstiliselt väljendada just temale unikaalsel ja ainuomasel moel. Loovteraapia võib sind toetada, kui sinu igapäevaseks kaaslaseks on ärevus; stress; läbipõlemine; depressiivsus; meeleolu langus; madal enesehinnang; suhteprobleemid.

Grupiloovteraapia

Grupiloovteraapia sobib nii lastele kui täiskasvanutele. Grupiteraapia toetab koostööoskusi, arendab sotsiaalseid suhteid, toetab ühtsus- ja kuuluvustunnet, loob võimaluse olla grupiliikmetel teineteisele toeks ja üksteist inspireerida, samas tuua loovtöö kaudu välja enda ainukordsuse ning unikaalsuse grupis.